Nabór na stanowisko Referenta ds. handlu Punkt Poznań

Dyrektor
Zakładu Usługowo Produkcyjnego Lasów Państwowych w Łodzi
Ogłasza nabór wewnętrzny
na stanowisko referenta ds. handlu

Oferta skierowana jest do osób będących obecnie pracownikami w jednostkach organizacyjnych PGL LP lub też były zatrudnione w PGL LP i pracodawca rozwiązał z nimi stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 r. w związku z wytycznymi dotyczącymi spójnej polityki kadrowej obowiązującymi od 3 kwietnia 2020 r.

 

Miejsce pracy:
Zakład Usługowo Produkcyjnego Lasów Państwowych Łodzi
Punkt w Poznaniu: ul. Innowatorów 8, 62 – 069 Dąbrowa.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu należy składać do dnia 30.09.2021r. pocztą tradycyjną na adres:

Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, ul. Legionów 113, 91-073 Łódź

lub e-mail:zup@lodz.lasy.gov.pl


z klauzulą: „Nabór na stanowisko referenta ds. handlu”.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zamówienia publiczne

INFORMACJA W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienie Publiczne: Dostawa samochodów osobowych  NS.270.13.2021 dostępne pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ac2116bf-3113-49f5-a1fc-c2ac578e3969
AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWNIEŃ PUBLICZNYCH


Pobierz aktualizację planu
 

 

 

 

Zamówienie Publiczne: Dostawa samochodu osobowego II   NS.270.7.2021 dostępne pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e1f708ad-9469-495c-830b-09020006da9e

Serwis BIP Zakładu Usługowo Produkcyjnego Lasów Państowywch w Łodzi jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP

 

 

 

 

Informacje do dnia 01.07.2021 znajdują się pod linkiem:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne

Informacje po dniu 01.07.2021 znajdują się na stronie Zakładu zup.lodz.lasy.gov.pl w zakładce "O Zakładzie"

 

 

 

 

Dla niżej wymienionych postępowań, po dniu 15.08.2021, dokumenty zostaną przeniesione na stronę:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych typu wallbox NS.270.4.2021

Dostawa pojazdów elektrycznych nr NS.270.5.2021

Nabór na stanowisko Referenta ds. księgowości

 

Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi

ogłasza nabór

zewnętrzny na stanowisko referenta ds. księgowości
 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu

należy składać do dnia 27.09.2021r. pocztą tradycyjną na adres: Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych, ul. Legionów 113, 91-073 Łódź

lub e-mail:zup@lodz.lasy.gov.pl

z klauzulą: „Nabór na stanowisko referent ds. księgowości”

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

ZMIANA ADRESU SIEDZIBY ZUP LP ORAZ NUMERÓW KONTAKTOWYCH

AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW  ZUP LP w Łodzi ul. Siewna 15

 

LP

NR                            ZEWNĘTRZNY

ABONENT

 

 

 

1

42 632 26 47                      42632 58 41

SEKRETARIAT   –   Spec. ds. administracyjno biurowych i kadr Barbara Faszczewska

2

42 289 94 92

KANCELARIA   –   Starszy Specjalista ds. kancelaryjno biurowych Agnieszka Kupczyk

3

42 289 94 91

GŁÓWNA  KSIĘGOWA   –   Katarzyna Stuleblak

4

42 289 94 94

KSIĘGOWOŚĆ    –   Referent ds. księgowości Katarzyna Pacan

5

42 289 94 93

KSIĘGOWOŚĆ    –   Referent ds. księgowości Agnieszka Sibińska, Referent ds. księgowości Monika Życka

6

42 289 94 94

KSIĘGOWOŚĆ    –   Referent ds. księgowości Malwina Frankowska

7

42 639 73 26

BUDOWNICTWO  DROGOWE   –  Specjalista ds. budownictwa drogowego Paulina Karwańska-Kruszyna, St. Referent ds. budownictwa drogowego Paulina Jaroszewska

8

42 632 23 62

DZIAŁ  HANDLOWY -  MAGAZYN   –  Kierownik działu handlu Paulina Masirek

9

42 630 55 78

DZIAŁ  HANDLOWY   –   Specjalista ds. handlu Ewa Sasiak

10

42 630 50 31

DZIAŁ  HANDLOWY -  MAGAZYN   –  Referent ds. handlu Aneta Wolska, St. referent ds. handlu Bogdan Wójciak, Referent ds. handlu Krzysztof Żuber

 

11

601 076 069

Z-CA  DYREKTORA  –  Bartłomiej Kowalski

 

12

601 806 795

SERWIS SAMOCHODOWY ul. Legionów 113 –  Kierownik Serwisu  Janusz Chmurzyński

13

607 610 773

SERWIS SAMOCHODOWY ul. Legionów 113  –  Piotr Marczyk

 

Serwis samochodowy EUROREPAR:

ul. Legionów 113, 91-073 Łódź
 
Biuro ZUP LP i Magazyn Sortów w Regionie Łódzkim

ul. Siewna 15 94-250 Łódź