Kontakt Kontakt

Siedziba Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych
Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych
Sekretariat 42-632-26-47
42-632-26-47

Serwis samochodowy EUROREPAR:

ul. Legionów 113

91-073 Łódź

 

Biuro ZUP LP i Magazyn Sortów w Regionie Łódzkim

ul. Siewna 15

94-250 Łódź

 

NIP: 725-002-84-34
Bank: BOŚ oddział w Łodzi
24 1540 1245 2001 4800 0257 0001

 

Dyrektor ZUP LP
mgr inż. Zbigniew Krawiec
42 632 26 47
Z-ca Dyrektora ZUP LP
Bartłomiej Kowalski
601 076 069
Główna Księgowa
Katarzyna Stuleblak
42 289 94 91
Kierownik Działu Handlu
Paulina Masirek
42 632 23 62
Kierownik Serwisu
Janusz Chmurzyński
601 806 795

Dział Handlowy - Punkt Sprzedaży Sortów w Regionie Łódzkim - Siewna 15, 94-250 Łódź

Paulina Masirek
Kierownik Działu Handlu
Tel.: 42 630 50 31
Aneta Wolska
St. Referent ds. handlu
Tel.: 42 630 50 31
Michał Borycki
Referent ds. handlu
Tel.: 42 630 50 31
Krzysztof Żuber
Referent ds. handlu
Tel.: 42 630 50 31
Krzysztof Młynarczyk
Referent ds. handlu
Tel.: 42 630 50 31

Dział Handlowy - Punkt Sprzedaży Sortów w Regionie Pilskim - Hajda 14, 64-915 Jastrowie

Sylwia Fatyga
Referent ds. handlu
Tel.: 602 683 661
Monika Rosenthal
Referent ds. handlu
Tel.: 602 683 661
Edyta Żur - Kaczmarczyk
Referent ds. handlu
Tel.: 602 683 661

Dział Handlowy - Punkt Sprzedaży Sortów w Regionie Katowickim - Ostrożnica 7, 42-622 Świerklaniec

Patrycja Dyszy
Referent ds. handlu
Tel.: 32 284 48 84
Dominika Przybyła
Referent ds. handlu
Tel.: 32 284 48 84

Dział Handlowy - Punkt Sprzedaży Sortów w Regionie Poznańskim - Innowatorów 8, 62-069 Dąbrowa

Joanna Borkowska - Żur
Referent ds. handlu
Tel.: 606 830 713
Zbigniew Wróblewski
Referent ds. handlu
Tel.: 606 830 713
Karol Tomczak
Referent ds. handlu
Tel.: 606 830 713
Telefon stacjonarny
Tel.: 61 670 98 94

Elektronika - rejestratory, drukarki, sprzęt do obsługi EZD

Ewa Sasiak
Specjalista ds. handlu
Tel.: 42 630 55 78
Aneta Wolska
St. Referent d/s handlu
Tel.: 42 630 50 31

Środki owadobójcze, grzybnia, Rotstop, repelenty, pułapki i feromony

Ewa Sasiak
Specjalista ds. handlu
Tel.: 42 630 55 78
Aneta Wolska
St. Referent d/s handlu
Tel.: 42 630 50 31

Siatka leśna

Ewa Sasiak
Specjalista ds. handlu
Tel.: 42 630 55 78
Aneta Wolska
St. Referent d/s handlu
Tel.: 42 630 50 31

Narzędzia leśne, farby i asortyment do znakowania drewna

Sylwia Fatyga
Referent ds. handlu
Tel.: 602 683 661
Monika Rosenthal
Referent ds. handlu
Tel.: 602 683 661

Rogatki leśne, oznaczniki

Wanda Słota
Referent ds. spedycji i handlu
Tel.: 32 284 48 84
Krzysztof Dyszy
St. Referent ds. spedycji i handlu
Tel.: 668 393 300

Samochody

Piotr Marczyk
Tel.: 607 610 773

Moduły gaśnicze, doposażenie samochodów Straży Leśnej

Aneta Wolska
Referent ds. handlu - Moduły gaśnicze
Tel.: 42 630 50 31
Piotr Marczyk
Doposażenie samochodów Straży Leśnej
Tel.: 607 610 773

Monitoring p.poż

Janusz Chmurzyński
Kierownik Serwisu
Tel.: 601 806 795

Quady i ciągniki

Janusz Chmurzyński
Kierownik Serwisu
Tel.: 601 806 795

Fotopułapki

Piotr Marczyk
Tel.: 607 610 773

Dział Handlowy - Spedycja drewna w Regionie Katowickim

Krzysztof Dyszy
St. Referent ds. spedycji i handlu
Tel.: 668 393 300
Wanda Słota
Referent ds. spedycji i handlu
Tel.: 32 284 48 84
Tadeusz Sapota
Kierowca spedycyjny
Tel.: 696 492 681

Dział Budownictwa Drogowego

Paulina Jaroszewska
St. Referent ds. budownictwa drogowego
Tel.: 42 632 26 47 wew. 17

Serwis Samochodowy - EUROREPAR

Janusz Chmurzyński
Kierownik Serwisu - Doradca serwisowy
Tel.: 601 806 795

Serwis Samochodowy - Części EUROREPAR

Janusz Chmurzyński
Kierownik Serwisu - Magazynier
Tel.: 601 806 795
Adam Filipczak
Magazynier
Tel.: 601 806 795
Piotr Marczyk
Tel.: 607 610 773

Sekretariat - Kadry

Barbara Faszczewska
Specjalista ds. administracyjno - biurowych i kadr
Tel.: 42 632 26 47
Agnieszka Kupczyk
St. Referent ds. kancelaryjno - biurowych
Tel.: 42 632 26 47

Księgowość

Katarzyna Stuleblak
Główna Księgowa
Tel.: 42 632 26 47
Malwina Frankowska
Referent ds. księgowości, Kasjer
Tel.: 42 632 26 47
Agnieszka Sibińska
Referent ds. księgowości,
Tel.: 42 632 26 47
Monika Życka
Referent ds. księgowości
Tel.: 42 632 26 47
Katarzyna Jedlińska
Referent ds. księgowości
Tel.: 42 632 26 47