Monitoring ppoż

SYSTEM MONITORINGU
 

PRZECIWPOŻAROWEGO LASÓW
 

WRAZ Z AUTOMATYCZNĄ DETEKCJĄ DYMU/POŻARÓW
 

NA POTRZEBY PGL LP

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę na zakup Systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów
wraz z automatyczną detekcją dymu/pożarów na potrzeby PGL LP.

 

OFERTA SYSTEMU BEZ MONTAŻU - pobierz

OFERTA SYSTEMU WRAZ Z MONTAŻEM I WYKORZYSTANIEM DRONÓW - pobierz

 

Link do filmu

 

Zakupy dokonywane w PGL LP Zakładzie Usługowo Produkcyjnym Lasów Państwowych w Łodzi przez Jednostki Lasów Państwowych, zgodnie z Pismem Dyrektora Generalnego Znak Spr. ZO-02302/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. nie podlegają procedurom przetargowym ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2019 poz. 2019)