Wydawca treści Wydawca treści

Rogatki leśne

Rogatki leśne

Zakupy dokonywane w ZUP LP w Łodzi przez jednostki Lasów Państwowych  nie podlegają procedurom przetargowym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177)

 

 

Materiały do pobrania