Oprogramowanie mLas 8 oraz sprzęt pomiarowy

 

Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi 

przedstawia

mLas 8  oraz urządzenie pomiarowe CHC LT700H RTK

 

 

                              

 

 

 

Osobą do kontaktu w Zakładzie jest
Pan Krzysztof Młynarczyk- krzysztof.mlynarczyk@lodz.lasy.gov.pl