KIA e- SOUL

OFERTA PRODUKTOWA

SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO

KIA E-SOUL

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

POBIERZ OFERTĘ

 

Osoby do kontaktu:

 

 

Piotr Marczyk – tel. 607 610 773

 

e-mail: Piotr.Marczyk@lodz.lasy.gov.pl

 

 

Janusz Chmurzyński - tel. 601 806 795

 

e-mail: Janusz.Chmurzynski@lodz.lasy.gov.pl

 

 

 

Zakupy dokonywane w PGL LP Zakładzie Usługowo Produkcyjnym Lasów Państwowych w Łodzi przez Jednostki Lasów Państwowych, zgodnie z Pismem Dyrektora Generalnego Znak Spr. ZO-02302/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. nie podlegają procedurom przetargowym ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2019 poz. 2019)