Wydawca treści Wydawca treści

Pułapki i Feromony

Pułapki i Feromony

Zakupy dokonywane w PGL LP Zakładzie Usługowo Produkcyjnym Lasów Państwowych w Łodzi przez Jednostki Lasów Państwowych, zgodnie z Pismem Dyrektora Generalnego Znak Spr. ZO-02302/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. nie podlegają procedurom przetargowym ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2019 poz. 2019)

ZUP LP w Łodzi, przedstawia ofertę dotyczącą zakupu pułapek, feromonów
i elementów pułapek na 2023r.