Wydawca treści Wydawca treści

Sorty mundurowe

Sorty mundurowe

Zakupy dokonywane w ZUP LP w Łodzi przez jednostki Lasów Państwowych  nie podlegają procedurom przetargowym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177)

 

SZANOWNI PAŃSTWO.

Zakład Usługowo Produkcyjny  Lasów Państwowych  
w   Łodzi,  oferuje  pełny  zestaw  sortów  mundurowych
dla  Leśnika.
Oferowane  przez  nas  sorty   mundurowe   Leśnika,
są  zgodne  z  Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 1999 roku z późniejszymi  zmianami.

Poniżej     przedstawiamy    ofertę    cenową    
na sorty  mundurowe.

Pobierz