Wydawca treści Wydawca treści

Grzybnia, Rotstop

Grzybnia

Zakupy dokonywane w ZUP LP w Łodzi przez jednostki Lasów Państwowych  nie podlegają procedurom przetargowym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177)

Oferta na Rotstop

Oferta na Grzybnię