Grzybnia Poszwald

Zakupy dokonywane w PGL LP Zakładzie Usługowo Produkcyjnym Lasów Państwowch w Łodzi przez Jednostki Lasów Państwowych, zgodnie z pismem Dyrektora Generalnego Znak Spr. ZO-02302/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. nie podlegają procedurą przetargowym ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019)

 

 

 

Materiały do pobrania