Oznaczniki do drewna

 

Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych
przedstawia ofertę na

Oznaczniki do cechowania drewna

 

 

 

Poniżej znajdują się załączniki a w nich: oferta oraz prezentacja.

 

 

 

 

Zakupy dokonywane w PGL LP Zakładzie Usługowo Produkcyjnym Lasów Państwowych w Łodzi przez Jednostki Lasów Państwowych, zgodnie z Pismem Dyrektora Generalnego Znak Spr. ZO-02302/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. nie podlegają procedurom przetargowym ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2019 poz. 2019)