ELEKTRONIKA - REJESTRATORY, DRUKARKI, EZD

Elektronika - rejestratory, drukarki, EZD

Zakupy dokonywane w PGL LP Zakładzie Usługowo Produkcyjnym Lasów Państwowych w Łodzi przez Jednostki Lasów Państwowych, zgodnie z Pismem Dyrektora Generalnego Znak Spr. ZO-02302/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. nie podlegają procedurom przetargowym ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2019 poz. 2019)

Poniżej prezentujemy ofertę na sprzęt elektroniczny:

 

OFERTA NA MOBILNE KOMPUTERY DOTYKOWE - REJESTRATORY LEŚNICZEGO 

DRUKARKI  TERMICZNE - PRZENOŚNE

DRUKARKĘ  FISKALNĄ

DRUKARKĘ  DO STANOWISKA  LEŚNICZEGO

SPRZĘT  DO  EZD

 

DRUK ZAMÓWIENIA NA REJESTRATORY

DRUK ZAMÓWIENIA NA DRUKARKI TERMICZNE

DRUK ZAMÓWIENIA NA DRUKARKĘ FISKALNĄ

DRUK ZAMÓWIENIA NA DRUKARKĘ DO STANOWISKA LEŚNICZEGO

DRUK ZAMÓWIENIA NA SPRZĘT DO EZD

 

Z U P   L P   W   Ł O D Z I

ZACHĘCA  DO  PRZETESTOWANIA  SPRZĘTU  ELEKTRONICZNEGO

B E Z P Ł A T N I E !!!

R E J E S T R A T O R Y:             D R U K A R K I:

Zebra TC 57                                Zebra ZQ520

Honeywell CT60                          Sewoo LK-P43

Panasonic FZ-N1                         Honeywell RP4

 

Z A P R A S Z A M Y  ! ! !

ZAINTERESOWANE  JEDNOSTKI  PROSIMY  O  ZGŁASZANIE  CHĘCI SKORZYSTANIA  Z  TAKIEJ  MOŻLIWOŚCI NA  ADRES E-MAIL:  ewa.sasiak@lodz.lasy.gov.pl;
tel.kont.: 42 630 55 78