Moduły gaśnicze i straż leśna

Zakupy dokonywane w PGL LP Zakładzie Usługowo Produkcyjnym Lasów Państwowych w Łodzi przez Jednostki Lasów Państwowych, zgodnie z Pismem Dyrektora Generalnego Znak Spr. ZO-02302/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. nie podlegają procedurom przetargowym ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2019 poz. 2019)

 

 

 

W przypadku zainteresowania doposażeniem straży leśnej prosimy
o kontakt z Panem Piotrem Marczykiem 

piotr.marczyk@lodz.lasy.gov.pl

48 639 73 25 tel. 607 610 773

 

Materiały do pobrania