Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sorty BHP

Sorty BHP

 

Zakupy dokonywane w ZUP LP w Łodzi przez jednostki Lasów Państwowych  nie podlegają procedurom przetargowym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177)

 

SZANOWNI PAŃSTWO.

Zakład Usługowo Produkcyjny  Lasów Państwowych  
w   Łodzi,  oferuje  pełny  zestaw  sortów  mundurowych
dla  Leśnika.
Oferowane  przez  nas  sorty   mundurowe   Leśnika,
są  zgodne  z  Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 1999 roku z późniejszymi  zmianami.
Sorty mundurowe oferowane przez nas posiadają świadectwo
oceny zgodności ze wzorem munduru leśnika wydanym
przez  ORW LP Bedoń.

Poniżej     przedstawiamy    ofertę    cenową    
na  rozprowadzane  przez  nas  sorty  mundurowe, odzież bhp
dla pilarza, robotnika oraz odzież myśliwską.

 

Pobierz