Elektromobilność

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty...

 

 

 

 

Osoby do kontaktu:

 

 

Janusz Chmurzyński - tel. 42 639 73 24,

 

 

e-mail:

 

janusz.chmurzynski@lodz.lasy.gov.pl

 

 

 

Piotr Marczyk – tel. 42 639 73 24

 

 

e-mail:

 

piotr.marczyk@lodz.lasy.gov.pl

 

 

Zakupy dokonywane w PGL LP Zakładzie Usługowo Produkcyjnym Lasów Państwowych w Łodzi przez Jednostki Lasów Państwowych, zgodnie z Pismem Dyrektora Generalnego Znak Spr. ZO-02302/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. nie podlegają procedurom przetargowym ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2019 poz. 2019)